Balíček S

2.500 Kč

měsíční fakturace

 • do 25 dokladů*
 • do 1 zaměstnance
 • DPH / KH / SH
 • DPPO / DPFO
 • účetní závěrka

Balíček M

5.000 Kč

měsíční fakturace

 • do 50 dokladů*
 • do 5 zaměstnanců
 • DPH / KH / SH
 • DPPO / DPFO
 • účetní závěrka
 • měsíční výkazy

Balíček L

10.000 Kč

měsíční fakturace

 • do 100 dokladů*
 • do 10 zaměstnanců
 • DPH / KH / SH
 • DPPO / DPFO
 • účetní závěrka
 • měsíční výkazy
 • generální plná moc před FÚ**

Balíček XL

20.000 Kč

měsíční fakturace

 • do 200 dokladů*
 • do 20 zaměstnanců
 • DPH / KH / SH
 • DPPO / DPFO
 • účetní závěrka
 • měsíční výkazy
 • generální plná moc před FÚ**

Balíček FO

3.500 Kč

roční fakturace

 • pro fyzické osoby
 • neplátce DPH
 • do 40 dokladů***
 • bez zaměstnance
 • DPFO
 • účetní závěrka
 • roční výkazy

Balíček PO

5.000 Kč

roční fakturace

 • pro obchodní společnosti
 • neplátce DPH
 • do 50 dokladů***
 • bez zaměstnance
 • DPPO
 • účetní závěrka
 • roční výkazy

Individuální balíček služeb

 • jde o individuální nacenění služeb, které nezapadají do námi nabízených balíčků

Daňové poradenství

 • 2.000 Kč za hodinu

Mzdová agenda

 • 250 Kč za zaměstnance

Aktuální kampaně

Zpracování směrnice Balíček S

 • 10.000 Kč (jednorázová sazba)
 • do obratu 10 milionů Kč
 • do 10 zaměstnanců

Zpracování směrnice Balíček M

 • 15.000 Kč (jednorázová sazba)
 • nad obrat 10 milionů Kč
 • nad 10 zaměstnanců

Zpracování směrnice Balíček L

 • 20.000 Kč (jednorázová sazba)
 • pro firmy, které mají ze zákona povinný audit

 • * zpracování účetních dokladů měsíčně, mimo vydaných faktur a banky, které se importují automaticky
 • ** základní zastupování před FÚ pod generální plnou mocí daňového poradce
 • *** zpracování účetních dokladů ročně, mimo vydaných faktur a banky, které se importují automaticky
 • Měsíční ceny za naše služby jsou uvedené bez DPH.

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.